Bizi tanımlayan kelime: Motivasyon Eylemsellik Bağlılık Değişime açıklılık Çözüm odaklı yaklaşım Katılımcı demokrasi Şeffaflık Bilimsellik

Hizmet kolu çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak, ülkemizdeki sağlık ve sosyal hizmetler politikalara yön tayin edecek çalışmaları gerçekleştirmek, toplumumuzun daha özgür, adil ve müreffeh bir ülkede yaşamasına katkı sağlayacak faaliyetler bulunmak ve Türkiye’de ve dünyada mağdur edilmiş ve yardım bekleyen dezavantajlı kişilere ve kesimlere ihtiyaç duydukları yardımları oluşturmak.
Ses getiren ve öne çıkan faaliyetlere imza atarak diğer kamu görevlileri sendikalarından ayrışmak, en çok üyeye sahip olan sağlık ve sosyal hizmet sendikası olarak Türkiye’de sağlık ve sosyal hizmetler politikalarının şekillenmesinde belirleyici güç olmak ve sendikal faaliyetleriyle dünyada adından söz ettiren öncü sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi olmak.
Toplumsal eşitlik ve sosyal adalet kavramları temelinde hak mücadelesini desteklemek, etik kuralları ve çalışma ilkelerini prensip olarak benimsemek, haksızlığa uğrayan ve baskı altında ezilen kişilerin korunmasına odaklanmak, devletimizin yaşaması için insanımızın en iyi şekilde yaşatılması gerektiğine inanmak, teşkilatımıza ve toplumumuza karşı sorumluluk sahibi olmak, her durumda kibirden uzak ve mütevazı olmak ve insanları daha iyi anlamak için empati duygusuna sahip olmak.